امروز : جمعه 8 ارديبهشت 1396

اطلاع رسانی

 

برد اطلاعیه

 

 

 

عکس روز

تخفیف شهریه دانشجویان شاهد و ایثار گر

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر
        جهت دریافت خدمات آموزشی و تخفیف شهریه ثبت نام،حداکثر تا پایان مهر ماه سال
جاری معرفی نامه صادره از بنیاد شهید و امور ایثار گران را به امور دانشجویی - آقای مهندس
 کاکوان تحویل نمایید.به نامه های تحویلی بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

                                                                                        امور دانشجویی

منوی اصلی