امروز : جمعه 8 ارديبهشت 1396

اطلاع رسانی

 

برد اطلاعیه

 

 

 

عکس روز

جدول میزان شهریه ثابت و متغیر ورودی 90

 

 

نام رشته

مقطع

شهریه ثابت بریال

مهندسی برق

کارشناسی پیوسته

3946500

مهندسی مکانیک

کارشناسی پیوسته

3946500

مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته

3946500

مهندسی هوا فضا

کارشناسی پیوسته

3946500

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

4638600

 

شهریه متغیر کارشناسی پیوسته بریال

نظری

عملی – عمومی

عملی – پایه

عملی – اصلی

عملی - تخصصی

175500

415500

552400

716500

882400

 

نام رشته

مقطع

شهریه ثابت بریال

کاردان فنی عمران

کاردانی ناپیوسته

2404700

معماری

کاردانی ناپیوسته

2588600

شهرسازی

کاردانی ناپیوسته

2503200

کاردان فنی برق

کاردانی ناپیوسته

2404700

نرم افزار کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته

2503200

سخت افراز کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته

2503200

هنر

کاردانی ناپیوسته

2829100

حسابداری

کاردانی ناپیوسته

1527800

مردم شناسی

کاردانی ناپیوسته

2829100

مرمت بناهای تاریخی

کاردانی ناپیوسته

2829100

 

شهریه متغییر کاردانی ناپیوسته بریال

نظری

عملی – عمومی

عملی – پایه

عملی – اصلی

عملی - تخصصی

154100

364800

485100

629400

775100

شهریه رشته های کاردانی پیوسته متعاقباً اعلام می گردد

 

 

منوی اصلی