امروز : جمعه 8 ارديبهشت 1396

اطلاع رسانی

 

برد اطلاعیه

 

 

 

عکس روز

اطلاعیه انتخاب واحد ورودی های جدید

قابل توجه دانشجویان جدید الورود

 انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته ها  در مورخ  95/07/13 از طریق مراجعه به سایت دانشگاه می باشد.

نام کاربری : شماره دانشجویی

رمز عبور : شماره شناسنامه


دانشجویان کاردانی و کارشناسی جدید الورود کلیه رشته ها در تاریخ 95/07/14 جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند.


شروع کلاسهای دانشجویان جدید الورود  از تاریخ 95/07/17 می باشد


تاریخ حذف و اضافه برای کلیه ورودی ها : 10 الی 12 مهر

منوی اصلی