امروز : جمعه 8 ارديبهشت 1396

اطلاع رسانی

 

برد اطلاعیه

 

 

 

عکس روز

اطلاعیه صندوق رفاه

دانشجویانی که متقاضی وام وزارت علوم وتحقیقات بعدازفراغت ازتحصیل هستند
باید حتما ازطریق سایت صندوق رفاه دانشجویی www.swf.irاقدام نمایند
طریقه ثبت درخواست وام به شرح ذیل می باشد
1-ورود به سامانه
2-پورتال دانشجویی
3-دانشجویانی که قبلا وام گرفته اند با کدکاربری شماره ملی ورمز عبور شماره ملی وارد شده وایجاد نیمسال نموده وبعددکمه ثبت رامی زنند
4-دانشجویانی که برای اولین بارمتقاضی وام هستند بعدازورود به پورتال دانشجویی قسمت پایین صفحه، ثبت نام رامی زنند ومشخصات خواسته شده راثبت می نمایند.

منوی اصلی