امروز : جمعه 8 ارديبهشت 1396

اطلاع رسانی

 

برد اطلاعیه

 

 

 

عکس روز

اطلاعیه نقل و انتقالاتدانشجویان متقاضی مهمانی درنیمسال اول 96-95هستند
ازطریق سایتwww.stu.iau.ir می توانند تبت نام نمایند
1- زمان از تاریخ95/04/15لغایت 95/05/15
2دانشجویان فاقد شرایط  ایین نامه فقط ازطریق کمسیون موارد خاص می توانندثبت نام نمایند.

منوی اصلی