امروز : جمعه 8 ارديبهشت 1396

اطلاع رسانی

 

برد اطلاعیه

 

 

 

عکس روز

تقویم آموزشی نیمسال تابستان 95-94

انتخاب واحد : از تاریخ 95/4/1 لغایت 95/4/4

شروع کلاسها : 95/4/5

پایان کلاسها:95/5/28

حذف و اضافه: 95/4/5

امتحانات :95/5/30 لغایت 95/6/4

 

*ثبت نام دانشجویان صرفاً در موعد مقرر صورت پذیرفته و ثبت نام دانشجویان در خارج از موعد مقرر غیر قانونی می باشد.

 

منوی اصلی