امروز : جمعه 8 ارديبهشت 1396

اطلاع رسانی

 

برد اطلاعیه

 

 

 

عکس روز

دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی و مه

برنامه کلاس دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی و مهندسی پزشکی - بیومکانیک در روز پنجشنبه مورخ 95/01/26 به شرح پیوست زیر تشکیل خواهد شد.

تغییر برنامه کارشناسی ارشد

منوی اصلی