امروز : جمعه 8 ارديبهشت 1396

اطلاع رسانی

 

برد اطلاعیه

 

 

 

عکس روز

تاریخ دفاع پروپوزال گروه عمران

تاریخ دفاع پروپوزال کارشناسی ارشد عمران

94/11/20 و 94/12/04

بررسی و تعیین پذیرش یا عدم پذیرش موضوعات ارائه شده

تاریخ دفاع سمینار و روش تحقیق دانشجویانی که این درس را در نیمسال دوم 93 اخذ نموده اند تاریخ

94/11/17

می باشد.

منوی اصلی