/ آموزش / راهنمایی تحصیلی / ترم بندی رشته ها / ترم بندی دروس کارشناسی پیوسته

ترم بندی دروس کارشناسی پیوسته

مهندسی برق گرایش قدرت              ورودی 93 و مابعد                       دانلود

 

مهندسی برق گرایش قدرت                ورودی 92 و ماقبل                    دانلود

 

مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک     ورودی 88 و ما بعد                    دانلود

 

مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک     ورودی 95 و ما بعد                    دانلود

 

مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک     ورودی 94 و ما قبل                  دانلود

 

مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک     ورودی 95 و ما بعد                   دانلود

 

حسابداری                                                                                       دانلود

 

مهندسی عمران                                                                               دانلود

 

مهندسی نقشه برداری                                                                     دانلود

 

مهندسی مکانیک                                ورودی 90 به بعد                      دانلود

 

مهندسی هوافضا                                                                             دانلود

 

مهندسی معماری (ورودی 96 و قبل)                                                دانلود

 

مهندسی معماری (ورودی 97 و بعد)                                                 دانلود

 

مهندسی شهرسازی                                                                         دانلود

 

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار                                                             دانلود

 

عکاسی                                                                                           دانلود

 

سینما گرایش کارگردانی                                                                   دانلود

 

 

 

 

 

 


میزان بازدید: 4908   امتیاز این صفحه: 0

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 365    ديروز: 2205    اين ماه: 13469    تاکنون : 2085233