/ آموزش / طرح درس / کارشناسی

کارشناسی

نام درس رشته نام استاد

تاریخ آخرین ویرایش

در سایت دانشگاه

طراحی هواپیما 1 مهندسی هوا فضا دکتر فدایی دانلود         97/08/05
طراحی هواپیما 2 مهندسی هوا فضا دکتر فدایی دانلود         97/08/05
مکانیک پرواز 1 مهندسی هوا فضا دکتر فدایی دانلود         97/08/05
مکانیک پرواز 2 مهندسی هوا فضا دکتر فدایی دانلود         97/08/05
زبان تخصصی مهندسی پزشکی
مهندسی هوا فضا دکتر فدایی دانلود         97/08/05
زبان تخصصی مکانیک و هوافضا مهندسی هوا فضا دکتر فدایی دانلود         97/08/05
انتقال حرارت 2 مهندسی مکانیک دکتر مهنما دانلود         97/08/05
ترمودینامیک 2 مهندسی مکانیک دکتر مهنما دانلود         97/08/05
سوخت و احتراق مهندسی مکانیک دکتر مهنما دانلود         97/08/05
مکانیک سیالات 1 مهندسی مکانیک دکتر مهنما دانلود         97/08/05

 


میزان بازدید: 2768

    .

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 1420    ديروز: 1807    اين ماه: 45186    تاکنون : 2821012