/ مرکز رشد و کارآفرینی / دوره رشد

دوره رشد

دوره رشد

دوره رشد، دوره ای است که در طی آن یک گروه متناسب (از لحاظ تخصص و هماهنگی) در قالب یک شرکت، شکل گرفته و با تعقیب یک ایده مناسب از رهگذر تحقیقات، تواناییهای لازم جهت حضور فعال در بازار و ارائه محصولات خود به بازار را کسب کرده و نهایتاً به یک مجموعه فعال و موفق اقتصادی تبدیل می شود.

مراحل رشد واحدهای فناور مرکز رشد

یک واحد فناور  نوپا (start up) برای تبدیل شدن به یک واحد فناور  موفق از رهگذر انجام تحقیقات و ورود به بازار میباید مراحل اساسی زیر را طی مینماید:

 • کشف و پالایش یک ایده بازارپسند به عنوان محور فعالیت اقتصادی واحد فناور
 • تبدیل ایده فوق به یک محصول در حد آزمایشگاهی
 • تدوین دانش فنی لازم جهت ایجاد خط تولید نمونه آزمایشگاهی  

واحدهای فناور در طی مراحل رشد میبایست تواناییها و مهارتهایی مانند بلوغ علمی، بلوغ مالی و بلوغ سازمانی را کسب نمایند و در کنار این شاخصها به شناسایی بازار و بازاریابی محصول خود بپردازند.

بلوغ علمی- فنی مؤسسه

هر واحد فناور  مستقر در مرکز رشد که یک طرح تحقیقاتی توسعه ای را با موفقیت به انجام رسانده باشد (اعم از مدت استقرار در مرکز رشد و یا قبل از آن) و یک ایده را به محصول تبدیل نماید به عنوان واحد فناور  بالغ علمی فنی شناخته میشود. از جمله معیارهای ارزیابی بلوغ علمی فنی واحد فناور  میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 • پروژههای انجام شده از نظر مدیریت علمی
 • واحد فناوراز نظر مدیریت علمی
 • موسسان واحد فناوراز نظر مدیریت علمی
 • همکاران تمام وقت واحد فناوراز نظر مدیریت علمی
 • بلوغ مالی واحد فناور 

هر واحد فناور  مستقر در مرکز رشد که یک طرح تحقیقاتی (اعم از توسعه ای و غیرتوسعه ای) خود را در قالب اعتبارات مصوب طرح به انجام رسانده باشد، به عنوان یک مؤسسه بالغ مالی شناخته میشود.

از جمله معیارهای ارزیابی بلوغ مالی به موارد زیر میتوان اشاره نمود:

 • میزان درآمد کل واحد فناورطی یک دوره یک ساله
 • میانگین نسبت درصد پیشرفت قراردادهای واحد فناوربه درصد مبالغ دریافتی

بلوغ سازمانی ومدیریتی واحد فناور 

هر واحد فناوری که توانایی ادامه حیات، مستقل از مشاورین را داشته باشد و بتواند کادر نیروی مورد نیاز خود را تثبیت و تکمیل نماید از نظر سازمانی واحد فناور  بالغ شناخته میشود.

 


میزان بازدید: 2233

  .

  عضویت در خبرنامه

  آمار بازدید       امروز: 1403    ديروز: 1807    اين ماه: 45169    تاکنون : 2820995