کاردانی

کاردانی

ردیف

گروه

عنوان رشته

دوره

1

فنی و مهندسی

الکتروتکنیک-برق صنعتی

پیوسته

2

فنی و مهندسی

تاسیسات

پیوسته

3

فنی و مهندسی

مکانیک خودرو

پیوسته

4

فنی و مهندسی

کامپیوتر-نرم افزار

پیوسته

5

فنی و مهندسی

الکترونیک عمومی

پیوسته

6

فنی و مهندسی

ساختمان-کارهای عمومی ساختمان

پیوسته

7

فنی و مهندسی

ساخت و تولید

پیوسته

8

فنی و مهندسی

ساخت و تولید ماشین ابزار

پیوسته

9

هنر و معماری

نقشه کشی معماری

پیوسته

10

هنر و معماری

گرافیک

پیوسته

11

هنر و معماری

هنر های تجسمی نقاشی

پیوسته

12

علوم انسانی

علمی کابردی حسابداری

پیوسته

13

کشاورزی

امور زراعی و باغی

پیوسته

14

فنی و مهندسی

کاردان فنی برق الکترونیک

ناپیوسته

15

فنی و مهندسی

علمی کاربردی ابزار دقیق

ناپیوسته

16

فنی و مهندسی

کاردان فنی برق مخابرات

ناپیوسته

17

فنی و مهندسی

کاردان فنی عمران ساختمان های بتنی

ناپیوسته

18

فنی و مهندسی

کاردان فنی عمران کارهای عمومی ساختمان

ناپیوسته

19

فنی و مهندسی

علمی کاربردی سخت افزار کامپیوتر

ناپیوسته

20

فنی و مهندسی

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

ناپیوسته

21

فنی و مهندسی

کاردان فنی عمران- پل سازی و ابنیه

ناپیوسته

22

فنی و مهندسی

کاردان فنی عمران- پیش ساخته ها

ناپیوسته

23

هنر و معماری

معماری

ناپیوسته

24

هنر و معماری

هنرهای نمایشی بازیگری

ناپیوسته

25

هنر و معماری

هنرهای نمایشی ادبیات نمایش

ناپیوسته

26

هنر و معماری

هنرهای نمایشی کارگردانی

ناپیوسته

27

 هنر و معماری

تربیت معلم آموزش هنرهای تجسمی

ناپیوسته

28

هنر و معماری

معماری سنتی

ناپیوسته

29

هنر و معماری

مرمت بناهای تاریخی

ناپیوسته

30

هنر و معماری

علمی کاربردی شهرسازی

ناپیوسته

31

علوم انسانی

حسابداری

ناپیوسته

32

علوم انسانی

مردم شناسی

ناپیوسته

 

میزان بازدید: 5294

    .

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 14    ديروز: 1551    اين ماه: 45331    تاکنون : 2821157