/ پژوهش و فناوری / امور پایان نامه ها / نمره مستخرج از مقاله پایان نامه

نمره مستخرج از مقاله پایان نامه

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم میرساند رعایت نکات ذیل جهت اخذ نمره مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد الزامی میباشد:
آدرس دانشگاهی باید بصورت ذیل در مقالات درج گردد:

مقالات فارسی:

گروه .....، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران.

 

مقالات انگلیسی:

Department of ..... , Ramsar Branch, Islamic Azad University, Ramsar, Iran

 در مقالات مستخرج از پایان نامه نام دانشجو بعنوان نفر اول و نام استاد راهنما بعنوان نفر دوم و نام استاد مشاور (درصورت وجود) بعنوان نفر سوم درج گردد و حتماً نام استاد راهنما باید بعنوان نویسنده مسئول معرفی گردد

لیست مجلات نامعتبر


میزان بازدید: 615   امتیاز این صفحه: 0

    کانال رسمی واحد رامسر در تلگرام

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 350    ديروز: 2428    اين ماه: 350    تاکنون : 538048