/ پژوهش و فناوری / امور پایان نامه ها / تقویم ارسال و دفاع پایان نامه

تقویم ارسال و دفاع پایان نامه

تقویم ارسال و دفاع پایان نامه ها

احتراماً، نظر به ساماندهی امور پایان نامه های کارشناسی ارشد، تقویم ارسال و دفاع پایان نامه ها در به شرح ذیل می باشد:
بدیهی است مسئولیت رعایت زمانهای اعلام شده به عهده دانشجو بوده و حوزه معاونت پژوهشی در خارج از زمانبندی تعهدی در قبال پایان نامه های دانشجوئی و اجرای فرآیند دفاع ندارد.

نیمسال اول  98-97 :

حداکثر زمان تحویل پایان نامه جهت داوری                       97/10/30

حداکثر زمان دفاع از پایان نامه                                       97/11/10

توجه:

داشتن 2 نسخه پایان نامه، 1 نسخه CD چکیده پایان نامه و تکمیل فرم تسویه حساب پژوهش جهت تعیین زمان دفاع به امور پایان نامه ها  الزامی است.

 

 

*لازم به یادآوری است که حداقل مدت زمان لازم از سپری شدن تاریخ تصویب پروپوزال در گروه آموزشی شش ماه بوده و تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویان، تاریخ روز برگزاری جلسه دفاع ثبت می شود.

*لازم به تذکر است در صورت عدم دفاع تا تاریخ های مذکور عواقب تمدید پایان نامه و یا ثبت مرخصی طبق قوانین حوزه آموزشی بر عهده دانشجو می باشد.

*لازم به تذکر است در صورت تمدید پایان نامه برای بار دوم 0.35 از نمره دفاع دانشجو کسر خواهد شد.

*لازم به ذکر است پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد جهت گرفتن کد، پس از تصویب آن در گروه آموزشی و تایید اولیه مدیر تحصیلات تکمیلی به تایید نهایی معاونت محترم آموزشی واحد رسیده و به حوزه معاونت پژوهشی واحد ارائه گردد.

بدیهی است در غیر اینصورت مسئولیت هر گونه تاخیر در روند دریاف کد متوجه خود دانشجو و گروه آموزشی مربوطه خواهد بود.

ضمناً پذیرش پروپوزال به این دفتر از طریق حوزه معاونت آموزشی صورت می‌گیرد.


میزان بازدید: 4457

    .

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 1550    ديروز: 1807    اين ماه: 45316    تاکنون : 2821142