/ آموزش / راهنمایی تحصیلی / ترم بندی رشته ها / ترم بندی دروس رشته های ارشد

ترم بندی دروس رشته های ارشد

ارتباط تصویری                                                                                           دانلود

 

پژوهش هنر                                                                                               دانلود

 

حسابرسی                                                                                                 دانلود

 

شهرسازی - طراحی شهری                                                                     دانلود

 

مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک                                                       دانلود

 

مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی                            دانلود

 

مهندسی عمران گرایش سازه                                                                  دانلود

 

مهندسی عمران گرایش سنجش از دور                                                    دانلود

 

مهندسی عمران گرایش GIS                                                                     دانلود

 

مهندسی معماری                                                                                       دانلود

 

مهندسی معماری   (ورودی 97 به بعد)                                                    دانلود    

  

مهندسی معماری - معماری داخلی                                                          دانلود

 

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی                                                      دانلود

 

 

 

 


میزان بازدید: 5729

    .

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 1872    ديروز: 1674    اين ماه: 9523    تاکنون : 2646540