/ آموزش / راهنمایی تحصیلی / ترم بندی رشته ها / ترم بندی دروس رشته های ارشد

ترم بندی دروس رشته های ارشد

ارتباط تصویری                                                                                           دانلود

 

پژوهش هنر                                                                                         دانلود

 

حسابرسی                                                                                                 دانلود

 

شهرسازی - طراحی شهری                                                                     دانلود

 

مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک                                                       دانلود

 

مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی                            دانلود

 

مهندسی عمران گرایش سازه                                                                  دانلود

 

مهندسی عمران گرایش سنجش از دور                                                    دانلود

 

مهندسی عمران گرایش- سیستم اطلاعات مکانی                                     دانلود

 

مهندسی معماری                                                                                       دانلود

 

مهندسی معماری   (ورودی 97 به بعد)                                                    دانلود    

  

مهندسی معماری - معماری داخلی                                                          دانلود

 

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی                                                      دانلود

 

 

 


میزان بازدید: 6187

    .

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 1423    ديروز: 1807    اين ماه: 45189    تاکنون : 2821015