/ آموزش / راهنمایی تحصیلی / ترم بندی رشته ها / ترم بندی دروس رشته های ارشد

ترم بندی دروس رشته های ارشد

ارتباط تصویری                                                                                دانلود

 

پژوهش هنر                                                                                    دانلود

 

حسابرسی                                                                                     دانلود

 

شهرسازی - طراحی شهری                                                              دانلود

 

مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک                                                   دانلود

 

مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی                            دانلود

 

مهندسی عمران گرایش سازه                                                            دانلود

 

مهندسی عمران گرایش سنجش از دور                                               دانلود

 

مهندسی عمران گرایش GIS                                                             دانلود

 

مهندسی معماری                                                                            دانلود

 

مهندسی معماری - معماری داخلی                                                    دانلود

 

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی                                                 دانلود

 

 

 

 


میزان بازدید: 1450   امتیاز این صفحه: 0

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 1308    ديروز: 1238    اين ماه: 42530    تاکنون : 947410