/ آموزش / رشته ها و گروه ها / رشته های تحصیلی / کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

 

ردیف

گروه

عنوان رشته

دوره

1

فنی و مهندسی

مهندسی عمران

پیوسته

2

فنی و مهندسی

مهندسی عمران نقشه برداری

پیوسته

3

فنی و مهندسی

مهندسی برق

پیوسته

4

فنی و مهندسی

مهندسی برق-کنترل

پیوسته

5

فنی و مهندسی

مهندسی برق-قدرت

پیوسته

6

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک

پیوسته

7

فنی و مهندسی

مهندسی هوا فضا- هوافضا

پیوسته

8

فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

پیوسته

9

فنی و مهندسی

مهندسی پزشکی- بیومکانیک

پیوسته

10

فنی و مهندسی

مهندسی پزشکی - یبوالکتریک

پیوسته

11

فنی و مهندسی

مهندسی ورزش

پیوسته

12

 هنر و معماری

مهندسی معماری

پیوسته

13

هنر و معماری

مهندسی معماری داخلی

پیوسته

14

هنر و معماری

مهندسی  شهرسازی

پیوسته

15

هنر و معماری

عکاسی

پیوسته

16

هنر و معماری

سینما-کارگردانی

پیوسته

17

هنر و معماری

ادبیات نمایشی

پیوسته

18 هنر و معماری

ارتباط تصویری

پیوسته
19

 علوم انسانی

حسابداری

پیوسته

20 علوم انسانی

گردشگری

پیوسته
21

علوم انسانی

حقوق

پیوسته

22

علوم انسانی

علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

پیوسته

23

علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

پیوسته

24

علوم انسانی

مدیریت دولتی

پیوسته

25

فنی و مهندسی

مهندسی تکنولوژی عمران

ناپیوسته

26

فنی و مهندسی

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

ناپیوسته

27

فنی و مهندسی

مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

ناپیوسته

28

فنی و مهندسی

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

ناپیوسته

29

فنی و مهندسی

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید

ناپیوسته

30

فنی و مهندسی

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی

ناپیوسته

31

فنی و مهندسی

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

ناپیوسته

32

فنی و مهندسی

مهندسی تکنولوژی ساختمان

ناپیوسته

33

فنی و مهندسی

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

ناپیوسته

34

فنی و مهندسی

مهندسی تکنولوژی برق –شبکه انتقال و توزیع

ناپیوسته

35

فنی و مهندسی

مهندسی تکنولوژی عمران – آب و فاضلاب

ناپیوسته

36

فنی و مهندسی

مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی

ناپیوسته

37

فنی و مهندسی

مهندسی اجرایی عمران

ناپیوسته

38

هنر و معماری

مهندسی تکنولوژی معماری

ناپیوسته

39

هنر و معماری

علمی کابردی معماری

ناپیوسته

40

هنر و معماری

علمی کابردی گرافیک

ناپیوسته

41

هنر و معماری

علمی کابردی گرافیک تصویر سازی

ناپیوسته

42

علوم انسانی

علمی کابردی حسابداری

ناپیوسته

 

میزان بازدید: 10499

    .

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 1417    ديروز: 1807    اين ماه: 45183    تاکنون : 2821009