/ آموزش / رشته ها و گروه ها / رشته های تحصیلی / کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

ردیف

گروه

عنوان رشته

1

فنی و مهندسی

مهندسی عمران- سازه 

2

فنی و مهندسی

مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی

3

فنی و مهندسی

مهندسی عمران- مهندسی سنجش از دور

4

فنی و مهندسی

مهندسی عمران- مهندسی  سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS-

5

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

6

فنی و مهندسی

مهندس پزشکی- بیومکانیک

7

فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

8

هنر و معماری

مهندسی معماری

9

 هنر و معماری

معماری داخلی

10

 هنر و معماری

طراحی شهری

11

 هنر و معماری

طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

12

هنر و معماری

برنامه ریزی شهری

13

هنر و معماری

ارتباط تصویری

14

هنر و معماری

پژوهش هنر

15

 علوم انسانی

حسابرسی

16

 علوم انسانی

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

 

میزان بازدید: 12399

    .

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 19    ديروز: 1551    اين ماه: 45336    تاکنون : 2821162