/ ساختار سازمانی / معاونت اداري و مالي / امور مالی / مسئول امور مالی

مسئول امور مالی

مسئول امور مالی: سمیه ثابت قدم      

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

شماره تماس : 3-55260531-011 داخلی 14


میزان بازدید: 3848

    .

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 20    ديروز: 1551    اين ماه: 45337    تاکنون : 2821163