/ ساختار سازمانی / معاونت اداري و مالي / امور مالی / مدیر امور مالی

مدیر امور مالی

مدیر امور مالی: سمیه ثابت قدم      

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

شماره تماس : 3-55260531-011 داخلی 14


میزان بازدید: 3662

    .

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 13    ديروز: 2061    اين ماه: 9725    تاکنون : 2646742