/ ساختار سازمانی / معاونت دانشجويي و فرهنگی / اداره دانش آموختگان / بررسی پرونده و صدور استعلام

بررسی پرونده و صدور استعلام

مدارک مورد نیاز در پرونده، جهت فارغ التحصیلی:
۱- فیش بانکی جهت فارغ التحصیلی به شماره حساب سیبا بانک ملی ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴(کاردانی70000ریال- کارشناسی150000 ریال- کارشناسی ارشد170000ریال).
۲- فیش بانکی جهت فارغ التحصیلی به شماره حساب سیبا بانک ملی0104799305003 به مبلغ۲۰۰۰۰ ریال به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر.
۳- فتوکپی برابر اصل از تمام صفحات شناسنامه.
۴- اصل مدرک پایه به همراه کپی.
۵- تاییدیه مدرک تحصیلی به همراه ریزنمرات ( برای دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته).
۶- تاییدیه تحصیلی برای دارندگان مدرک پیش دانشگاهی از آموزش و پرورش محل تحصیل .
۷- اخذ تاییدیه تحصیلی دیپلم از آموزش و پرورش برای افرادی که در مقطع کاردانی پیوسته تحصیل می نمایند.
۸- سه قطعه عکس ۴*۳ جدید همراه با درج مشخصات کامل.
۹- مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه ( مشمولین وغیر مشمولین).
۱۰- مدرک انتقالی( مربوط به دانشجویانی که از واحدهای دیگر به واحد رامسر انتقال دائم یافته اند)
۱۱- مدرک مهمانی ( مربوط به دانشجویانی که یک ترم کامل به واحد های دیگر مهمان شده اند)
۱۲- کامل بودن و عدم نقص در مشخصات لیست ارسالی از مرکز آزمون یا سند پذیرش.
۱۳- تحویل اصل کارت دانشجوئی بعد از برگزاری آخرین امتحان پایان ترم ، به مسئول رشته مربوطه.
۱۴- تحویل اصل کارت اتوماسیون بعد از برگزاری آخرین امتحان پایان ترم ، به مسئول رشته مربوطه.

 

توجه؛
۱- این واحد دانشگاهی با نصب اطلاعیه، مدارک مورد نیاز را به اطلاع دانشجویان ترم آخر می رساند و متعاقباً با اعزام کارشناس مربوطه
پرونده ها را بررسی و موارد نقص را به آموزش واحد اعلام می نماید و دانشجو میبایست با هماهنگی مسئول رشته ، قبل از شروع امتحانات ترم آخر ، نسبت به تکمیل پرونده و رفع نقص آن اقدام نماید.

صدور تاییدیه استعلام :
در صورت درخواست کتبی سازمان ها و ادارات مختلف، تاییدیه فراغت از تحصیل صادروارسال خواهد شد.
توجه؛ صدور وارسال تاییدیه، از طریق اداره پست انجام می شود و نیاز به مراجعه حضوری افراد نمی باشد.


میزان بازدید: 4624

    .

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 13    ديروز: 1551    اين ماه: 45330    تاکنون : 2821156