گروه: آموزش های کوتاه مدت

کارگاه آموزشی سرمایه گذاری در بورس

کد خبر: 269 تاریخ انتشار: 1396/9/8

مرکز آموزش های کاربردی تخصصی کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر کارگاه آموزشی سرمایه گذاری در بورس را برگزار می کند.
image

برچسب‌ها : دکتر بهزاد نیک کار - سرمایه گذاری در بورس - کارگاه آموزشی