پذیرش مقاله مستخرج از پایان نامه دانش آموخته رشته مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی در مجله علمی پژوهشی دانشگاه شریف.

کد خبر: 847 تاریخ انتشار: 1400/10/22
مقاله مستخرج از پایان نامه پیمان فصیح دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر در مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف پذیرش شد.
image

به گزارش روابط عمومی، دکتر سمیه پوربخشیان استادیار و عضو هیأت علمی رشته عمران واحد رامسر که به عنوان استاد راهنما با این پایان نامه همکاری داشته است گفت: در این مقاله که عنوان آن `` بهینه سازی مقطع کانال سهموی مرکب بر اساس تغییرات دبی جریان و ارتفاع آزاد`` می باشد طراحی بهینه شکل کانالهای مرکب سهموی بر اساس تغییرات دبی جریان و ارتفاع آزاد با استفاده از الگوریتم SPSA ارایه شده است.

وی تفاوت این پژوهش با تحقیقات صورت گرفته قبلی را اینگونه بیان نمود : تفاوت مقاله حاضر با تحقیقات قبلی، طراحی بهینه شکل مقطع کانال سهموی مرکب با در نظر گرفتن مجموعه کاملی از قیود و همچنین بررسی ارتباط بین متغیرهای طراحی، قیود با تابع هزینه در مقادیر مختلف دبی جریان می باشد.

استاد راهنما و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر مهمترین بخش نوآوری این مقاله را لحاظ کردن هزینه اضافه بها به ازای افزایش عمق حفاری دانست و افزود: در تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته این بخش از هزینه برای طراحی بهینه مقطع کانال سهموی با در نظر گرفتن ارتفاع آزاد لحاظ نشده است.نظرات بینندگان

نام

پست الکترونیک

نظر

عبارت امنیتی

اگر قادر به خواندن اعداد نيستيد صفحه را refresh كنيد


    .

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 1392    ديروز: 1807    اين ماه: 45158    تاکنون : 2820984