فراخوان جذب ایده در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر

کد خبر: 738 تاریخ انتشار: 1399/7/3
مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر در نظر دارد با هدف حمایت از ایده های نوآور و مبتنی بر دانش در جهت ایجاد و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر کارآفرینی، از صاحبان طرح ها و ایده های خلاقانه پذیرش بعمل آورد.
image

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر در نظر دارد با هدف حمایت از ایده های نوآور و مبتنی بر دانش در جهت ایجاد و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر کارآفرینی، از صاحبان طرح ها و ایده های خلاقانه پذیرش بعمل آورد. صاحبان طرح ها و ایده های خلاقانه می توانند با مراجعه به سربرگ مرکز رشد نسبت به تکمیل کاربرگ «درخواست استقرار در مرکز رشد» و ارسال آن به نشانی الکترونیک مرکز رشد Roshd@iauramsar.ac.ir اقدام کنند.

مهلت ارسال کاربرگ، تا تاریخ 30 مهرماه 1399 است و حداکثر تا 15 آبان به درخواست تمامی تیم‌هایی که کاربرگ را ارسال کرده‌اند، پاسخ داده خواهد شد. ایده های برگزیده پس از داوری اولیه، تایید نهایی و ورود به این مرکز، از حمایت های آن برخوردار می شوند.