مرتبه علمی مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی رامسر به استادیاری ارتقا یافت.

کد خبر: 621 تاریخ انتشار: 1398/6/25
مرتبه علمی دکتر ایمان صدری نژاد مدیر پژوهش و عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر به استادیاری ارتقا یافت.
image

مرتبه علمی دکتر ایمان صدری نژاد مدیر پژوهش و عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر به استادیاری ارتقا یافت.
 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی ارتقای مرتبه علمی ایمان صدری نژاد مدیر پژوهش و عضو هیات علمی گروه عمران این واحد دانشگاهی را به استادیاری ابلاغ کرد.
دکتر طهرانچی در حکم ایمان صدری نژاد با توجه به کسب مدرک تحصیلی دکتری تخصصی در رشته «مهندسی عمران – سازه » آورده است: بر اساس مصوبات یکصد و سی و هفتمین نشست هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ فراغت از تحصیل به مرتبه استادیاری ارتقا می‌یابید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکم ایمان صدری نژاد ابراز امیدواری کرده در مرتبه جدید نیز با تائیدات خداوند تبارک و تعالی منشأ خدمات بهتر و ارزشمندتری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام‌های موثرتری بردارید.