برگزاری کنفرانس علمی بازاریابی و مدیریت کسب و کار در واحد رامسر / واحد رامسر دانشگاهی کوچک با اندیشه‌های جهانی

کد خبر: 534 تاریخ انتشار: 1397/12/6
اولین کنفرانس علمی بازاریابی و مدیریت کسب و کار و مراسم رونمایی از تفاهم نامه انجمن علمی بازاریابی ایران با گروه دوستی کانادا و ایران و مرکز علمی کاربردی ایران و کانادا با همت دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن علمی بازاریابی ایران شعبه مازندران در سالن همایش های واحد رامسر برگزار شد.
image

اولین کنفرانس علمی بازاریابی و مدیریت کسب و کار و مراسم رونمایی از تفاهم نامه انجمن علمی بازاریابی ایران با گروه دوستی کانادا و ایران و مرکز علمی کاربردی ایران و کانادا با همت دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن علمی بازاریابی ایران شعبه مازندران در سالن همایش های واحد رامسر برگزار شد.