طرح تعاون بیشتر برای رفع مشکلات و کاهش نگرانی اساتید پیشنهاد شده است.

کد خبر: 462 تاریخ انتشار: 1397/8/9
جلسه شورای مدیران گروه های مختلف آموزشی با حضور دکتر شیردل رئیس واحد بهشهر و عضو شورای بازرسی طرح تعاون دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران ، اعضای هیئت رئیسه و مدیران گروه در سالن کنفرانس واحد رامسر برگزار شد
image

جلسه شورای مدیران گروه های مختلف آموزشی با حضور دکتر شیردل رئیس واحد بهشهر و عضو شورای بازرسی طرح تعاون دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران ، اعضای هیئت رئیسه و مدیران گروه  در سالن کنفرانس واحد رامسر برگزار شد.