مدیران جدید گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر معارفه شدند.

کد خبر: 461 تاریخ انتشار: 1397/8/9
جلسه معارفه و شورای مدیران گروه های مختلف آموزشی با حضور دکتر شیردل رئیس واحد بهشهر وعضو شورای بازرسی طرح تعاون دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران ، اعضای هیئت رئیسه و مدیران گروه در سالن کنفرانس واحد رامسر برگزار شد.
image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مراسم معارفه دکتر ذکریاپور مدیر گروه رشته های مهندسی پزشکی، هوافضا و مهندسی مکانیک و دکتر پورامینیان مدیر گروه رشته عمران  با اهدا حکم توسط دکتر خلخالی رئیس واحد رامسر برگزار شد در این مراسم همچنین از زحمات دکتر مهنما و دکتر مشهدیان تقدیر و تشکر گردید.