پذیرش و ثبت مقاله فارغ التحصیل واحد رامسر در کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

کد خبر: 426 تاریخ انتشار: 1397/6/13
مقاله مهندس محمد سعید سلیمانی ساسانی در کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی گرجستان-تفلیس (ICIRES) پذیرش و ثبت شد.
image

مقاله مهندس محمد سعید سلیمانی ساسانی فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر در کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی گرجستان-تفلیس (ICIRES) پذیرش و ثبت شد.