پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر

کد خبر: 418 تاریخ انتشار: 1397/5/22
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر در کاربردی ترین رشته های تحصیلی در دوره کارشناسی پیوسته (براساس سوابق تحصیلی) درنیمسال اول سال تحصیلی 98-97 دانشجو می پذیرد.
image

 

  سایت ثبت نام :

                                                         www.azmoon.org