مشارکت دانشجویان رشته نقشه برداری در طرح های عمرانی واحد رامسر

کد خبر: 381 تاریخ انتشار: 1397/3/7
ترسیم نقشه زمین دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر و طراحی نقشه تفکیکی پارکینگ دانشجویان توسط دانشجویان رشته نقشه برداری این واحد دانشگاهی صورت گرفت.
image

ترسیم نقشه زمین دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر و طراحی نقشه تفکیکی پارکینگ دانشجویان توسط  دانشجویان رشته نقشه برداری این واحد دانشگاهی صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کیارش چلنگری، علی احمد معظم، عماد رشوند، محمد لمتر علی و علی کیایی دانشجویان کارشناسی رشته نقشه برداری واحد رامسر توانستند نقشه فنی مهندسی زمین و محوطه دانشگاه  و همچنین نقشه تفکیکی پارکینگ دانشجویان و اساتید را با کمترین درصد خطا ترسیم نمایند.