حضور موفق واحد رامسر در کنگره‌ بین‌المللی دانشگاه تهران

کد خبر: 369 تاریخ انتشار: 1397/2/20
مقالات دو عضو هیأت علمی و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر در یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه تهران برای چاپ و ارائه مورد پذیرش قرار گرفت.
image

مقالات دو عضو هیأت علمی و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر در یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه تهران برای چاپ و ارائه مورد پذیرش قرار گرفت.