گروه خبری : اطلاعیه های پژوهشی


جلسه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد واحد رامسر
(1397/9/18 2:03:33 PM)
اطلاعیه زمان برگزاری جلسه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد واحد رامسر
image
اولين كنفرانس مهندسي برق و كامپيوتر واحد قائمشهر
(1397/8/12 1:41:07 PM)
اولين كنفرانس مهندسي برق و كامپيوتر به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد قائمشهر
image
جلسه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد واحد رامسر
(1397/6/19 8:56:30 AM)
اطلاعیه زمان برگزاری جلسه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد واحد رامسر
image
اطلاعیه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد
(1397/6/14 3:27:25 PM)
اطلاعیه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو مصطفی کریمی پیر پشته
(1397/4/13 12:45:25 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مصطفی کریمی پیر پشته دانشجوی رشته مهندسی عمران – سازهای هیدرولیکی
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو امین دولتشاهی
(1397/4/9 9:02:50 AM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امین دولتشاهی دانشجوی رشته معماری
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو مهرناز عباسقلی زاده
(1397/4/9 8:59:47 AM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشدخانم مهرناز عباسقلی زاده دانشجوی رشته معماری
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو منا صفر علیخانی
(1397/4/9 8:57:04 AM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم منا صفر علیخانی دانشجوی رشته معماری
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو شیما حسین پور
(1397/4/9 8:53:04 AM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیما حسین پور دانشجوی رشته معماری
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو بهروز نورشفیعی
(1397/4/5 8:52:18 AM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهروز نورشفیعی دانشجوی رشته مهندسی عمران – سازهای هیدرولیکی
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو فرامرز صادقی
(1397/4/5 8:49:02 AM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرامرز صادقی دانشجوی رشته مهندسی عمران – سازه
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو پیمان اوجانی
(1397/4/5 8:46:18 AM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پیمان اوجانی دانشجوی رشته مهندسی عمران – سازه
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو علیرضا دستمالچی
(1397/4/5 8:43:50 AM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا دستمالچی دانشجوی رشته پژوهش هنر
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو سبحان شعبانی
(1396/10/25 1:24:54 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سبحان شعبانی دانشجوی رشته مهندسی عمران-سازه
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو سعید ثابت
(1396/10/25 1:22:42 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید ثابت دانشجوی رشته مهندسی عمران-سازه
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو شایا علی رمجی
(1396/10/25 1:19:51 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شایا علی رمجی دانشجوی رشته معماری داخلی
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو فردین مهرآئین
(1396/10/25 1:14:11 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فردین مهرآئین دانشجوی رشته پژوهش هنر
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو سید کمال الدین حسینی
(1396/10/25 1:11:02 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید کمال الدین حسینی دانشجوی رشته ارتباط تصویری
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو سارا هدایتی
(1396/10/25 1:08:11 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا هدایتی دانشجوی رشته ارتباط تصویری
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو آیدا مهری
(1396/10/25 1:05:34 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آیدا مهری دانشجوی رشته پژوهش هنر
image


<< 1234>> 

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 1330    ديروز: 1442    اين ماه: 33563    تاکنون : 1022347