گروه خبری : اطلاعیه های پژوهشی


جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو سبحان شعبانی
(1396/10/25 1:24:54 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سبحان شعبانی دانشجوی رشته مهندسی عمران-سازه
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو سعید ثابت
(1396/10/25 1:22:42 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید ثابت دانشجوی رشته مهندسی عمران-سازه
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو شایا علی رمجی
(1396/10/25 1:19:51 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شایا علی رمجی دانشجوی رشته معماری داخلی
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو فردین مهرآئین
(1396/10/25 1:14:11 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فردین مهرآئین دانشجوی رشته پژوهش هنر
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو سید کمال الدین حسینی
(1396/10/25 1:11:02 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید کمال الدین حسینی دانشجوی رشته ارتباط تصویری
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو سارا هدایتی
(1396/10/25 1:08:11 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا هدایتی دانشجوی رشته ارتباط تصویری
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو آیدا مهری
(1396/10/25 1:05:34 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آیدا مهری دانشجوی رشته پژوهش هنر
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو طاهره روشنایی
(1396/10/25 1:01:02 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم طاهره روشنایی دانشجوی رشته پژوهش هنر
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو نیلوفر عزت زاده
(1396/10/25 12:58:21 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نیلوفر عزت زاده دانشجوی رشته ارتباط تصویری
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو شقایق آزاد
(1396/10/25 12:56:04 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شقایق آزاد دانشجوی رشته ارتباط تصویری
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو نرجس رنجکش
(1396/10/13 3:11:30 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نرجس رنجکش دانشجوی رشته عمران- سازه
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو آرمان بزرگ مهری
(1396/10/13 3:01:20 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرمان بزرگ مهری دانشجوی رشته مهندسی عمران – سازه
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو سارا هدایتی
(1396/10/13 2:59:24 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا هدایتی دانشجوی رشته ارتباط تصویری
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو شقایق آزاد
(1396/10/13 2:56:52 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شقایق آزاد دانشجوی رشته ارتباط تصویری
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو حامد غلامی
(1396/10/13 2:51:14 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حامد غلامی دانشجوی رشته مهندسی عمران سنجش از دور
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو عاطفه سیاوشی
(1396/10/13 2:48:30 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عاطفه سیاوشی دانشجوی رشته پژوهش هنر
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو فائزه دیلم پور
(1396/10/4 10:18:52 AM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فائزه دیلم پور دانشجوی رشته مهندسی معماری
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو هژیر شریعتی مقدم
(1396/10/4 10:12:39 AM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای هژیر شریعتی مقدم دانشجوی رشته مهندسی عمران
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو آرمین احدی چناری
(1396/10/4 10:07:47 AM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرمین احدی چناری دانشجوی رشته مهندسی معماری
image
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو لیدا فیلی
(1396/8/24 4:39:57 PM)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم لیدا فیلی دانشجوی رشته مهندسی معماری
image


<< 1234>> 

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 146    ديروز: 1900    اين ماه: 32948    تاکنون : 752392